1 386
0

Çocuklara Sosyal Etkinlik Becerisi Kazandırma

13 Kas 2014
Çocuklara Sosyal Etkinlik Becerisi eğitiminin amacı; • Hayal gücünü kullanarak, yaratıcılık özelliğinin gelişmesini sağlamak, • Doğru düşünmesini, düşündüğünü gerçekleştirebilmesini, üretken olmasını, ürettiğini paylaşabilmesini ve kendini ifade etmesini öğrenmelerini,